Posted by on juny 11, 2015 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió plenària de Constitució de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dissabte dia 13 de juny de 2015, a les 12:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 

  1. Constitució de la mesa d’edat.
  2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
  3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.
  4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
  5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec.
  6. Donar compte per part de la secretària interventora, de les existències dels valors dipositats, de llurs justificants i posar a disposició l’inventari municipal de béns de la corporació.
  7. Acte de cloenda de la sessió. 

 

Horta de Sant Joan, 10 de juny de 2015

Si t'agrada, comparteix, gràcies: