Posted by on juny 26, 2015 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió plenària d’organització de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dissabte dia 27 de juny de 2015, a les 13:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
 2. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
 3. Proposta de l’alcaldia de composició de la Comissió Especial de Comptes.
 4. Proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
 5. Proposta de l’alcaldia de creació de la junta de govern local i d’aprovació del seu règim de sessions.
 6. Resolució de l’alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
 7. Resolució de l’alcaldia de delegació de competències en la Junta de Govern Local.
 8. Proposta de l’alcaldia de delegació de competències del ple en l’alcaldia i en la junta de govern local.
 9. Proposta de l’alcaldia de nomenament de tresorer.
 10. Proposta de l’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.
 11. Intervenció dels veïns/es del poble al finalitzar els plens.

 

Atentament,

L’alcalde

Joaquim Ferràs i Prats

Horta de Sant Joan, 22 de juny de 2015

Si t'agrada, comparteix, gràcies: