Posted by on jul. 24, 2017 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dimecres dia 26 de juliol de 2017, a les 22:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

 

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 d’abril de 2017 i extraordinàries de 10 de maig de 2017 i 5 de juliol de 2017.

 

  1. Donar compte, si s’escau, el decret d’alcaldia número 15 de 2017.

 

  1. Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació de les Festes Majors 2017 i celebració dels festivals taurins.

 

  1. Aprovació, si s’escau, de la moció per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor, presentada pel grup municipal Mes Orta-AM.

 

  1. Aprovació, si s’escau, del model de sol·licitud de descens de barrancs al Parc Natural dels Ports.

 

  1. Aprovar, si s’escau, el compromís de finançar la subvenció del PAM 2018, el projecte anomenat “Itinerari Saludable: l’anella verda d’Horta de Sant Joan”.

 

  1. Assumptes varis.
  • L’alcaldia informa.

 

  1. Precs i preguntes.

 

 

Atentament,

L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats

 

Horta de Sant Joan, 20 de juliol de 2017

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: