Posted by on gen. 2, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dijous, dia 4 de gener de 2018, a les 21:30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si s’escau, del Compte General 2016.

2. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació 2018.

3. Aprovació, si s’escau, de la renovació de pòlissa de crèdit subscrita amb l’entitat BBVA.

4. Aprovació, si s’escau, del conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan que regula l’encàrrec de gestió per a la implantació del programa del sistema d’informació nacional d’aigua de consum – SINAC.

5. Aprovació, si s’escau, del Conveni entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

6. Aprovació, si s’escau, del Conveni entre l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i la Parròquia Sant Joan Baptista, Bisbat de Tortosa, per establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció nominativa en el pressupost municipal per a l’any 2017.

Atentament,

L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats

Horta de Sant Joan,28 de desembre de 2017

Si t'agrada, comparteix, gràcies: