Posted by on gen. 23, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dijous dia 25 de gener de 2018, a les 21:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2017 i les sessions extraordinàries de 22 de novembre de 2017, 11 de desembre de 2017 i 4 de gener de 2018.

2. Donar compte dels decrets d’alcaldia número 24, 25, 26, 27, 28 i 29 de 2017 i 1 de 2018.

3. Donar compte de la petició dels treballadors de l’Ajuntament per tal de revisar les condicions de treball així com d’adhesió, si s’escau, a l’acord comú de condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

4. Assumptes varis.
• L’alcaldia informa.

5. Precs i preguntes.

Atentament,
L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats

Horta de Sant Joan, 22 de gener de 2018

Si t'agrada, comparteix, gràcies: