Posted by on jul. 17, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 19 de juliol de 2018, a les 22:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’abril de 2018 i de les sessions extraordinàries de 25 de juny de 2018 i de 30 de juny de 2018.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de 2018.

3. Aprovació, si s’escau, del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals.

4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la programació de les Festes Majors 2018 i celebració dels festivals taurins.

5. Aprovació, si s’escau, de la revisió del padró municipal.

6. Assumptes varis.
• L’alcaldia informa.

7. Precs i preguntes.

Atentament,
L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats

Si t'agrada, comparteix, gràcies: