Posted by on oct. 16, 2018 in Notícies del Ajuntament, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 18 d’octubre de 2018, a les 22:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2018.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 15, 16, 17, 18 i 19 de 2018.

3. Aprovació, si s’escau, del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals.

4. Aprovació, si s’escau, del Pla econòmic i financer de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan.

5. Assumptes varis. L’alcaldia informa.

6. Precs i preguntes.

Atentament,
L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats

Horta de Sant Joan, 15 d’octubre de 2018

Si t'agrada, comparteix, gràcies: