Posted by on nov. 7, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

El Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, en sessió ordinària celebrada el 18 d’octubre de 2018, ha aprovat inicialment el Plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril de mesures dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals del municipi d’Horta de Sant Joan.

Per accedir al plànol premeu aquí

 

L’esmentat plànol estableix que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades determinades al mapa estan obligats a complir les mesures de prevenció d’incendis, i les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per les franges de protecció són les que figuren al plànol.

El motiu de l’aprovació d’aquest plànol és perquè la Llei 5/2003, de 22 d’abril, obliga els ajuntaments a la redacció i aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l’instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de les franges de protecció. La Llei és d’aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància a terrenys forestals.

Si t'agrada, comparteix, gràcies: