Posted by on març 6, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 7 de març de 2019, a les 21:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

01. Verificar el text refós de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Horta de Sant Joan per permetre la instal·lació de càmpings en sòl no urbanitzable.

02. Aprovació, si s’escau, del Conveni de Col·laboració per a l’execució del projecte estratègic “Coneix els aliments del teu territori” en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (Operació 19.03.01).

Atentament,

L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats

Horta de Sant Joan, 5 de març de 2019

Si t'agrada, comparteix, gràcies: