Posted by on abr. 4, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Sin categoría | 0 comments

Aprovada inicialment, pel Ple de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, en sessió extraordinària celebrada l’1 d’abril de 2019, la modificació puntual de les finques ubicades entre els carrers de La Bassa, Costums d’Horta, Av. Dels Ports i carrer J, a les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan.

Per consultar la modificació premeu aquí: Memòria

L’esmentada modificació puntual es sotmet a informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Ara, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web www.hortadesantjoan.cat, durant els termini d’un mes, a comptar des del dia següent en que aparegui la publicació d’aquest anunci en el BOPT o en el DOGC, prenent com a referència la última d’aquestes publicacions, per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin per convenients.

Es podrà examinar a la secretaria de l’Ajuntament (Pl. de l’Església, 3 – 43596 Horta de Sant Joan) en dies hàbils i hores d’oficina (de 10.00h a 14.00h), i a la web municipal www.hortadesantjoan.cat.

Horta de Sant Joan, 2 d’abril de 2019.

L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats

Si t'agrada, comparteix, gràcies: