Posted by on jul. 2, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 4 de juliol de 2019, a les 19:30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
2. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
3. Proposta de l’alcaldia de composició de la Comissió Especial de Comptes.
4. Proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
5. Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
6. Resolució de l’alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
7. Resolució de l’alcaldia de delegació de competències en la Junta de Govern Local.
8. Proposta de l’alcaldia de delegació de competències del ple en l’alcaldia.
9. Proposta de l’alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.

Atentament,

L’alcalde – Jordi Martín i Cuello

Horta de Sant Joan, 1 de juliol de 2019

Si t'agrada, comparteix, gràcies: