Posted by on set. 18, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 19 de setembre de 2019, a les 19.30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

 

  1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions extraordinàries del dia 4 de juliol de 2019 i 24 de juliol de 2019.

 

  1. Donar compte i/o ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia números 9 al 29 de 2019 (es va donar compte dels decrets núm. 15 i 17 al ple celebrat el dia 24 de juliol).

 

  1. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual de les finques ubicades entre els carrers de la Bassa, Costums d’Horta, Av. dels Ports i carrer J, a les Normes Subsidiàries de Planejament d’Horta de Sant Joan.

 

  1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de moció de defensa de drets civils i polítics.

 

  1. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració relatiu al projecte “El Paisatge dels Genis”

 

  1. Assumptes varis. L’alcaldia informa.

 

  1. Precs i preguntes.

 

Atentament,

 

Jordi Martín Cuello – Alcalde – president

 

Horta de Sant Joan, 16 de setembre de 2019

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: