Posted by on oct. 15, 2019 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 16 d’octubre de 2019, a les 21:30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Donar compte dels decrets d’alcaldia números 30 al 35 de 2019.

2.Aprovació, si s’escau, de diverses mocions:

– Moció en suport de la festa dels bous.

– Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació

3. Sorteig dels membres que hauran de formar part de les meses per a les eleccions a Corts Generals del proper dia 10 de novembre.

 

Atentament,

 

L’alcalde – Jordi Martín Cuello

 

Horta de Sant Joan, 14 d’octubre de 2019

Si t'agrada, comparteix, gràcies: