Posted by on gen. 3, 2020 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 16 de desembre de 2019, va acordar aprovar inicialment els següents projectes:

 

  • Projecte “Adequació de l’espai municipal multifuncional de l’edifici situat al c/ Medi Natural, 21”, redactat pel senyor José Ramon Llorens Fajardo, amb un pressupost de 133.410,16€ amb IVA inclòs. (Podeu consular prement l’enllaç aquí )

 

  • Projecte “modificació de l’enllumenat públic, instal·lació elèctrica de baixa tensió, quadres elèctrics Q1 i Q3 (328 lluminàries)”, redactat per l’Enginyer tècnic industrial, Jaume Castellà Carlos, EPI, amb un pressupost de 163.438,32€ amb IVA inclòs. (Podeu consultar prement l’enllaç primer i enllanç segon)
Si t'agrada, comparteix, gràcies: