Posted by on maig 25, 2020 in Notícies del Ajuntament, Pregons | 0 comments

NOVA PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT

Dades del Contracte

Descripció de la prestació: Concessió administrativa d’ús privatiu de bé de domini públic de l’aprofitament de patures dels paratges Les Eres / Muntanyola i Toll de l’Alemany per bestiar vacum i oví / cabrum per procediment obert simplificat mitjançant subhasta.

Cànon anual:

  • Les Eres / Muntanyola: 350€

  • Toll de l’Alemany: 280€

Durada del contracte: 2 anys

Pressupost de licitació:

  • Les Eres / Muntanyola: 700€

  • Toll de l’Alemany: 560€

Àmbit geogràfic: Horta de Sant Joan

Termini de presentació d’ofertes: fins el 22 de juny de 2020 a les 14.00h a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan amb domicili Plaça de l’Església número 3

Criteris d’adjudicació: Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a un sol criteri d’adjudicació, que serà el de millor preu.

Subhasta electrònica: No

Si t'agrada, comparteix, gràcies: