Posted by on juny 16, 2020 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 18 de juny de 2020, a les 19:30 hores, que tindrà lloc via telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessió ordinària del 19 de desembre de 2019 i les extraordinàries de 13 de febrer i 25 de març de 2020.

 1. Donar compte i/o ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia núm. 38 i 39 de 2019 i 1 al 12 de 2020 amb excepció dels números 7 i 8 de 2020 per haver esdevingut nuls.

 1. Aprovació, si s’escau, de diversos convenis:

 • Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Ajuntament per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 • Aprovar, si s’escau, la sol·licitud de pròrroga per al 2021 del Conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan per a la prestació del servei de centre de dia per a Gent Gran dependent “Centre de dia d’Horta de Sant Joan”.

 1. Aprovació, si s’escau, de les bases que han de regir la concessió d’ajuts i bonificacions tributàries al teixit comercial i de serveis de proximitat i a les famílies d’Horta de Sant Joan, amb motiu de la situació generada per la COVID-19.

 1. Aprovació, si s’escau, de diverses mocions:

 • Moció per exigir al Govern Espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

 • Moció se suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial.

 • Moció a l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan en rebuig a la planificació de noves centrals eòliques a la comarca.

 • Moció en commemoració del 28j, dia internacional de l’alliberament o l’orgull LGTBI.

 1. Resolució de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del pressupost 2020.

 1. Assumptes varis: l’alcaldia informa.

 1. Precs i preguntes.

Atentament,

L’alcalde – Jordi Martín Cuello

Horta de Sant Joan, 15 de juny de 2020

Si t'agrada, comparteix, gràcies: