Posted by on set. 18, 2020 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan, Pregons | 0 comments

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 22 de setembre de 2020, a les 19.30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

 

  1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions ordinària de 18 de juny de 2020 i extraordinàries del dia 3 de juliol de 2020 i 31 de juliol de 2020.

 

  1. Donar compte i/o ratificar, si s’escau, els decrets d’alcaldia número 13 al 21 de 2020.

 

  1. Aprovació, si s’escau, dels següents convenis de col·laboració:

– Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i l’Associació Orta Solidària per tal d’establir les condicions i compromisos aplicables al servei d’atenció de les persones transeünts de pas pel municipi d’Horta de Sant Joan.

– Conveni entre l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i l’Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat d’Horta de Sant Joan per establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció nominativa en el pressupost municipal per a l’any 2020.

 

  1. Aprovació, si s’escau, de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics.

 

  1. Aprovació, si s’escau, de les següents mocions:

– Moció per conservar l’arxiu històric municipal a Orta

– Moció per trobar una solució pactada a l’estafa del cine

 

  1. Comunicar la renúncia presentada per la Sra. Maria del Mar Ferràs Altés, al càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan i iniciar l’expedient de substitució per renúncia de la regidora.

 

  1. Assumptes varis. L’alcaldia informa.

 

  1. Precs i preguntes.

 

 

Atentament,

 

 

Jordi Martín Cuello

Alcalde – president

Si t'agrada, comparteix, gràcies: