Podeu consultar totes les Actes de Plens que s’aproven al nostre Ajuntament.

Estan ordenats per data i per any.

 

2015

Acta Ple extraordinari 25 de novembre de 2015

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc de novembre de dos mil quinze, essent les 19:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple ordinari 30/10/2015

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA TRENTA D’OCTUBRE DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, trenta d’octubre de dos mil quinze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple extraordinari 04/09/2015

PLE EXTRAORDINARI 04/09/2015     CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA QUATRE DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, quatre de setembre de dos mil quinze, essent les 14:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple extraordinari 02/09/2015

PLE EXTRAORDINARI 02/09/2015     CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DOS DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, dos de setembre de dos mil quinze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple Ordinari 31/07/2015

PLE ORDINARI 31/07/2015     CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL TRENTA-Ú DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE   A Horta de Sant Joan, trenta-ú de juliol de dos mil quinze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple extraordinari 31/07/2015

PLE EXTRAORDINARI 31/07/2015     CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL TRENTA-Ú DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, trenta-ú de juliol de dos mil quinze, essent les 21:45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple d’Organització de l’Ajuntament 27/06/2015

Ple d’organització de l’Ajuntament 27/06/2015   CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL VINT-I-SET DE JUNY DE DOS MIL QUINZE   A Horta de Sant Joan, vint-i-set de juny de dos mil quinze, essent les 13:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple de Constitució de l’Ajuntament – 13/06/2015

Ple de Constitució de l’Ajuntament  13/06/2015   CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL TRETZE DE JUNY DE DOS MIL QUINZE    A Horta de Sant Joan, tretze de juny de dos mil quinze, essent les 12:30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

2016

Acta Ple Ordinari 27 d’octubre de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.

A Horta de Sant Joan, vint-i-set d’octubre de dos mil setze, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 28 de juliol de 2016

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE JULIOL DE DOS MIL SETZE.   A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit de juliol de dos mil setze, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 18 de juliol de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DIVUIT DE JULIOL DE DOS MIL SETZE.   A Horta de Sant Joan, divuit de juliol de dos mil setze, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Actes Plens Extraordinaris 1 de juny de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA Ú DE JUNY DE DOS MIL SETZE.   A Horta de Sant Joan, ú de juny de dos mil setze, essent les 22:30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 28 d’abril de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT D’ABRIL DE DOS MIL SETZE.     A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit d’abril de dos mil setze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple Extraordinari 5 d’abril de 2016

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA CINC D’ABRIL DE DOS MIL SETZE.     A Horta de Sant Joan, cinc d’abril de dos mil setze, essent les 21:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 28 d’abril de 2016

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE GENER DE DOS MIL SETZE     A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit de gener de dos mil setze, essent les 20:45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 28 de Gener de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE GENER DE DOS MIL SETZE.     A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit de gener de dos mil setze, essent les 21:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

2017

Acta del Ple extraordinari d’11 de desembre de 2017

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 11 DE DESEMBRE DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, onze de desembre de dos mil disset, essent les 19.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple extraordinàri de 22 de novembre de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE DOS MIL DISSET.   A Horta de Sant Joan, vint-i-dos de novembre de dos mil disset, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta del Ple Ordinari de 25 d’octubre de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE DOS MIL DISSET.   A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc d’octubre de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 26 de juliol de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE DOS MIL DISSET. A Horta de Sant Joan, vint-i-sis de juliol de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta del Ple del 5 de juliol de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA CINC DE JULIOL DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, cinc de juliol de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta del Ple Extraordinari de 10 de maig de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DEU DE MAIG DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, deu de maig de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 28 d’abril de 2017

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT D’ABRIL DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit d’abril de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 5 abril 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA CINC D’ABRIL DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, cinc d’abril de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 27 gener 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET DE GENER DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, vint-i-set de gener de dos mil disset, essent les 20.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

2018

Acta Ple Extraordinari 19 de desembre de 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, 19 de desembre de dos mil divuit, essent les 21.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple extraordinari 29 de novembre de 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, 29 de novembre de dos mil divuit, essent les 21.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 18 d’Octubre 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 18 D’OCTUBRE DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, divuit d’octubre de dos mil divuit, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

ACTA PLE ORDINARI 19 DE JULIOL DE 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE DOS MIL DIVUIT.   A Horta de Sant Joan, dinou de juliol de dos mil divuit, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 30 de juny de 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, trenta de juny de dos mil divuit, essent les 13.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 25 de juny de 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNY DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc de juny de dos mil divuit, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 25 d’abril de 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 D’ABRIL DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc d’abril de dos mil divuit, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 27 de març de 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, vint-i-set de març de dos mil divuit, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 25 de Gener de 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE DOS MIL DIVUIT. A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc de gener de dos mil divuit, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta del Ple extraordinari de 4 de gener de 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 4 DE GENER DE DOS MIL DIVUIT.   A Horta de Sant Joan, quatre de gener de dos mil divuit, essent les 21.45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

2019

Acta del Ple Extraordinari del 16 d’octubre de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA SETZE D’OCTUBRE DE DOS MIL DINOU   A Horta de Sant Joan, setze d’octubre de dos mil dinou, essent les 20.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta del Ple Ordinari de 19 de setembre de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DINOU DE SETEMBRE DE DOS MIL DINOU   A Horta de Sant Joan, dinou de setembre de dos mil dinou, essent les 19.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta del Ple Extraordinari de 24 de juliol de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-QUATRE DE JULIOL DE DOS MIL DINOU   A Horta de Sant Joan, vint-i-quatre de juliol de dos mil dinou, essent les 17.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 4 de juliol de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA QUATRE DE JULIOL DE DOS MIL DINOU   A Horta de Sant Joan, quatre de juliol de dos mil dinou, essent les 19.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 15 de juny de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA QUINZE DE JUNY DE DOS MIL DINOU   A Horta de Sant Joan, quinze de juny de dos mil dinou, essent les 12.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 12 de juny de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DOTZE DE JUNY DE DOS MIL DINOU   A Horta de Sant Joan, dotze de juny de dos mil dinou, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 29 d’abril de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-NOU D’ABRIL DE DOS MIL DINOU     A Horta de Sant Joan, vint-i-nou d’abril de dos mil dinou, essent les 20.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 24 d’abril de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-QUATRE D’ABRIL DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, vint-i-quatre d’abril de dos mil dinou, essent les 13.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 11 d’abril de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA ONZE D’ABRIL DE DOS MIL DINOU     A Horta de Sant Joan, onze d’abril de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 1 d’abril de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA UN D’ABRIL DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, ú d’abril de dos mil dinou, essent les 14.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple extraordinari 7 de març de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA SET DE MARÇ DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, set de març de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple extraordinari dia 8 de febrer de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VUIT DE FEBRER DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, vuit de febrer de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 17 de gener de 2019

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 17 DE GENER DE DOS MIL DINOU A Horta de Sant Joan, disset de gener de dos mil dinou, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

2020

Posts not found

 

 

 

 

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: