Podeu consultar totes les Actes de Plens que s’aproven al nostre Ajuntament.

Estan ordenats per data i per any.

 

2015

Acta Ple extraordinari 25 de novembre de 2015

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc de novembre de dos mil quinze, essent les 19:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple ordinari 30/10/2015

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA TRENTA D’OCTUBRE DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, trenta d’octubre de dos mil quinze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple extraordinari 04/09/2015

PLE EXTRAORDINARI 04/09/2015     CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA QUATRE DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, quatre de setembre de dos mil quinze, essent les 14:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple extraordinari 02/09/2015

PLE EXTRAORDINARI 02/09/2015     CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DOS DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, dos de setembre de dos mil quinze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple Ordinari 31/07/2015

PLE ORDINARI 31/07/2015     CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL TRENTA-Ú DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE   A Horta de Sant Joan, trenta-ú de juliol de dos mil quinze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple extraordinari 31/07/2015

PLE EXTRAORDINARI 31/07/2015     CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL TRENTA-Ú DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE     A Horta de Sant Joan, trenta-ú de juliol de dos mil quinze, essent les 21:45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple d’Organització de l’Ajuntament 27/06/2015

Ple d’organització de l’Ajuntament 27/06/2015   CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL VINT-I-SET DE JUNY DE DOS MIL QUINZE   A Horta de Sant Joan, vint-i-set de juny de dos mil quinze, essent les 13:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple de Constitució de l’Ajuntament – 13/06/2015

Ple de Constitució de l’Ajuntament  13/06/2015   CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL TRETZE DE JUNY DE DOS MIL QUINZE    A Horta de Sant Joan, tretze de juny de dos mil quinze, essent les 12:30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

2016

Acta Ple Ordinari 27 d’octubre de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.

A Horta de Sant Joan, vint-i-set d’octubre de dos mil setze, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 28 de juliol de 2016

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE JULIOL DE DOS MIL SETZE.   A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit de juliol de dos mil setze, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 18 de juliol de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DIVUIT DE JULIOL DE DOS MIL SETZE.   A Horta de Sant Joan, divuit de juliol de dos mil setze, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Actes Plens Extraordinaris 1 de juny de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA Ú DE JUNY DE DOS MIL SETZE.   A Horta de Sant Joan, ú de juny de dos mil setze, essent les 22:30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 28 d’abril de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT D’ABRIL DE DOS MIL SETZE.     A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit d’abril de dos mil setze, essent les 22:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Ple Extraordinari 5 d’abril de 2016

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA CINC D’ABRIL DE DOS MIL SETZE.     A Horta de Sant Joan, cinc d’abril de dos mil setze, essent les 21:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 28 d’abril de 2016

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE GENER DE DOS MIL SETZE     A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit de gener de dos mil setze, essent les 20:45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 28 de Gener de 2016

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE GENER DE DOS MIL SETZE.     A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit de gener de dos mil setze, essent les 21:00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

2017

Acta Ple Ordinari 26 de juliol de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE DOS MIL DISSET. A Horta de Sant Joan, vint-i-sis de juliol de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta del Ple del 5 de juliol de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA CINC DE JULIOL DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, cinc de juliol de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta del Ple Extraordinari de 10 de maig de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA DEU DE MAIG DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, deu de maig de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 28 d’abril de 2017

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT D’ABRIL DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, vint-i-vuit d’abril de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Extraordinari 5 abril 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA CINC D’ABRIL DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, cinc d’abril de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

Acta Ple Ordinari 27 gener 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET DE GENER DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, vint-i-set de gener de dos mil disset, essent les 20.30 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en […]

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

0 comments

2018

Posts not found

2019

Posts not found

 

 

Si t'agrada, comparteix, gràcies: