Joaquim Ferràs Prats
Alcaldia, Regidoria de personal i governació, salut i Parc Natural del Ports.
alcalde@hortadesantjoan.cat

Rosanna Rel Aguilar
Regidories de cultura, hisenda i tresoreria, joventud, benestar social i familia, comunicació i noves tecnologies.
cultura@hortadesantjoan.cat

Jordi Antolí Andreu
Regidoria d’agricultura i ramaderia i xarxa de camins.
agricultura@hortadesantjoan.cat

Ricard Joan Grau Rallo
Regidoria de turisme, comerç, promoció econòmica i fires, associacions.
turisme@hortadesantjoan.cat

Jordi Badia Guimerà
Regidoria de Festes, Regidoria de Joventut, Regidoria de Benestar Social
urbanisme@hortadesantjoan.cat

Personal:
Secretària – interventora: Elvira Alonso
Arquitecte: Estela Prats
Tècnica dinamitzadora: Olivia Tomàs
Administratiu: Manuel Carbó
Auxiliars administratives: Núria Mulet i Ana Valls
Agutzil: Margarita Carbó Elias
Cap d’obres: Josep Maria Membrado
Jutge de pau: José Pablo Espuis Gimeno

Serveis / visites
setmanal: veterinari
quinzenal: assistenta social

Oposició:
José Antoli Badia
José Sabaté Capafons
Soraia Roig Segura
Jordi Martín Cuello

 

 

Comparteix a les xarxes socials:

Si t'agrada, comparteix, gràcies: