Joaquim Ferràs Prats
Alcaldia, Regidoria de personal i governació, salut i Parc Natural del Ports.

alcalde@hortadesantjoan.cat

Rosanna Rel Aguilar
Regidora de cultura, hisenda, joventut, benestar social i família, comunicació i noves tecnologies i obres.

cultura@hortadesantjoan.cat

Jordi Antolí Andreu
Regidor d’agricultura i ramaderia, xarxa de camins i urbanisme.

agricultura@hortadesantjoan.cat

Ricard Joan Grau Rallo
Regidor de turisme, comerç, promoció econòmica i fires.

turisme@hortadesantjoan.cat

Mercè Mullet Griell
Regidora de festes, ensenyament i associacions.

urbanisme@hortadesantjoan.cat

 

Personal:

Secretària – interventora: Elvira Alonso


Arquitecte: Carles Castells


Tècnica dinamitzadora: Olivia Tomàs


Administratiu: Manuel Carbó


Auxiliars administratives: Núria Mulet i Ana Valls


Agutzil: Margarita Carbó Elias


Cap d’obres: Josep Maria Membrado


Jutge de pau: José Pablo Espuis Gimeno

 

Serveis / visites:

setmanal: veterinari

quinzenal: assistenta social

 

Oposició:

José Antoli Badia

José Sabaté Capafons

Soraia Roig Segura

Jordi Martín Cuello

 

 

Comparteix a les xarxes socials:

Si t'agrada, comparteix, gràcies: