Jordi Martin Cuello
Alcaldia, Regidoria de governació, urbanisme, obres públiques, espais públics i Parc Natural del Ports.

jmartinc@horta.altanet.org

Mª del Mar Ferràs Altés
Regidora d’ensenyament, cultura, turisme i recursos humans.

mferras@horta.altanet.org

Carles Aguirre Niella
Regidor de joventut, festes, comerç, associacions i esports.

caguirren@horta.altanet.org

Aida Castro Martínez
Regidora de benestar social, promoció econòmica, fires, agricultura, ramaderia i política de dones.

acastrom@horta.altanet.org

Sílvia Marí Quevedo
Regidora de comunicació i noves tecnologies, participació ciutadana, salut, medi ambient i hisenda,

smari@horta.altanet.org

 

Personal:

Secretària – interventora: Elvira Alonso


Arquitecte: Carles Castells


Tècnica dinamitzadora: Olivia Tomàs


Administratiu: Manuel Carbó


Auxiliars administratives: Núria Mulet i Ana Valls


Agutzil: Margarita Carbó Elias


Cap d’obres: Josep Maria Membrado


Jutge de pau: José Pablo Espuis Gimeno

 

Serveis / visites:

setmanal: veterinari

quinzenal: assistenta social

 

Oposició:

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Albert Barrobés Victoria

Mercè Mulet Griell

 

 

Comparteix a les xarxes socials:

Si t'agrada, comparteix, gràcies: