Posted by on febr. 1, 2017 in Ordenances 2017 | 0 comments

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS

TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

Read More