Els vestigis antics ens parlen de poblaments i de pastoreig des de l’Edat Mitjana.

Fins la primera part del segle XX els Ports van estar poblats per masovers i pastors. Fins fa pocs anys el darrer mas habitat que quedava en tot el massís era el de la Franqueta, però la gran quantitat de masos en ruïnes, són la prova que en un passat no gaire llunyà aquestes muntanyes estaven força habitades.

Masos com el de Quiquet, el de Corretja o el de les Eres encara són recordats per la gent més gran quan la nit de sant Joan els pastors encenien fogueres que es veien des del poble.

L’aprofitament del bosc i la caça eren els mitjans de supervivència que tenien els habitants dels Ports.

Les activitats principals i tradicionals, ja desaparegudes, eren el carboneig-que subministrava el combustible que es consumia a totes les llars-, la recol•lecció de resina o la fabricació de pega i de calç per proveir diferents demandes.

Actualment alguns indrets dels Ports es lloguen per a pastures ja que l’entorn s’adiu a aquesta pràctica, per això no és estrany trobar bestiar pels camins.

Per entendre el que van suposar els Ports des del punt de vista antropològic és imprescindible visitar el Mas de Quiquet i el Cap de l’Ecomuseu dels Ports.

 

Comparteix a les xarxes socials:

Si t'agrada, comparteix, gràcies: