Si t'agrada, comparteix, gràcies:

MAS DE BUROT

Posted by on març 22, 2018 in Notícies de Els Ports, Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Connecti.cat: la reconstrucció del Mas de Burot

read more

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Posted by on març 15, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 3.719,27€ per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà per a l’anualitat 2017.

read more

Acta del Ple extraordinari de 4 de gener de 2018

Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 4 DE GENER DE DOS MIL DIVUIT.   A Horta de Sant Joan, quatre de gener de dos mil divuit, essent les 21.45 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 01/18   Assisteixen:   Regidors i regidores:...

read more

Acta del Ple extraordinari d’11 de desembre de 2017

Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

  CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 11 DE DESEMBRE DE DOS MIL DISSET.     A Horta de Sant Joan, onze de desembre de dos mil disset, essent les 19.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 09/17   Assisteixen:  ...

read more

Acta Ple extraordinàri de 22 de novembre de 2017

Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE DOS MIL DISSET.   A Horta de Sant Joan, vint-i-dos de novembre de dos mil disset, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 08/17   Assisteixen:   Regidors i...

read more

Acta del Ple Ordinari de 25 d’octubre de 2017

Posted by on febr. 27, 2018 in Actes de Plens 2017 | 0 comments

Acta del Ple Ordinari de 25 d’octubre de 2017

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE DOS MIL DISSET.   A Horta de Sant Joan, vint-i-cinc d’octubre de dos mil disset, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 07/17   Assisteixen:   Regidors i regidores:...

read more

SUBVENCIÓ PER AL CINEMA MUNICIPAL 2017

Posted by on febr. 14, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER AL CINEMA MUNICIPAL 2017

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat un ajut econòmic de 10.512,03€ segons convocatoria de 2017 per a subvencions a Ajuntaments per a activitats d’interès ciutadà de carácter singular extraordinari.

read more

AJUT A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ESQUIROL CURS 2016-2017

Posted by on febr. 9, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

AJUT A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ESQUIROL CURS 2016-2017

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat un ajut econòmic de 11.200,00€ per a la Llar d’Infants Municipal l’Esquirol curs 2016-2017, a través del programa extraordinari de suport als centres de 1r cicle d’educació infantil de titularitat municipal.

read more

AJUT PER A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL CURS 2016-2017

Posted by on febr. 9, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

AJUT PER A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL CURS 2016-2017

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat un ajut econòmic de 2.168,10€ per a la Llar d’Infants Municipal l’Esquirol Curs 2016-2017, a través de la línea de gestió i funcionament d’equipaments d’interès ciutadà.

read more

Reportatge Diputació de Tarragona

Posted by on gen. 31, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Impulsar el patrimoni cultural dels municipis és fonamental per a la vida social i cultural de tots els pobles i ciutats. La Diputació dona suport als ajuntaments per garantir l’accés a la #cultura i col·labora, per exemple, en la programació del 3cinema a pobles i en el manteniment i millora dels #equipaments municipals. El següent reportatge ens porta fins a Horta de Sant Joan, on la programació del cinema es pot dur a terme gràcies a aquest ajut.

read more