Si t'agrada, comparteix, gràcies:

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 5 ABRIL 2017

Posted by on abr. 4, 2017 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dimecres dia 5 d’abril de 2017, a les 22:00 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

read more

SUBVENCIÓ DE MANTENIMENT DESTINADA A LA MILLORA I LA GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Posted by on febr. 20, 2017 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ DE MANTENIMENT DESTINADA A LA MILLORA I LA GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 2.333,94€ per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà per a l’any 2016.

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

read more

ENTREVISTA ALCALDES.EU

Posted by on febr. 17, 2017 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Entrevista alcaldes.eu, publicació sobre el món municipal:
http://alcaldes.eu/

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

read more

FRESC DE FERRAN VII A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT

Posted by on febr. 8, 2017 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Podeu consultar les notícies sobre posible restauració del fresc de Ferran VII de la façana de l’Ajuntament:

http://www.ccma.cat
http://www.lavanguardia.com

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

read more

HORTA DE SANT JOAN JA ÉS VILA FLORIDA

Posted by on febr. 3, 2017 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Per a més informació podeu consultar els enllaços següents:
http://vilesflorides.cat/
http://www.diaridetarragona.com/
http://www.ebredigital.cat/

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

read more

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS

Posted by on febr. 1, 2017 in Ordenances 2017 | 0 comments

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS

TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

read more

Acta Ple Ordinari 27 d’octubre de 2016

Posted by on febr. 1, 2017 in Actes de Plens 2016 | 0 comments

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.

A Horta de Sant Joan, vint-i-set d’octubre de dos mil setze, essent les 21.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.

Si t'agrada, comparteix, gràcies:

read more