Si t'agrada, comparteix, gràcies:

ACTA PLE ORDINARI 19 DE JULIOL DE 2018

Posted by on gen. 17, 2019 in Actes de Plens 2018 | 0 comments

ACTA PLE ORDINARI 19 DE JULIOL DE 2018

CÒPIA CERTIFICADA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’HORTA DE SANT JOAN CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE DOS MIL DIVUIT.   A Horta de Sant Joan, dinou de juliol de dos mil divuit, essent les 22.00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria, es reuneixen a la Casa Consistorial i en la seva Sala de Sessions els senyors i les senyores que tot seguit es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió ordinària del Ple a que han estat convocats.   Sessió núm.: 07/18   Assisteixen:   Regidors i regidores: Joaquim...

read more

APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTE I MEMÒRIES

Posted by on gen. 4, 2019 in Notícies del Ajuntament, Noticies Horta de Sant Joan, Sin categoría | 0 comments

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 10 de desembre de 2018, va acordar aprovar inicialment els següents projecte i memòries:   Projecte “Instal·lació de distribució de calor generat amb biomassa a dependències municipals d’Horta de Sant Joan”, redactat per la Diputació de Tarragona, amb un pressupost de 216.174,67€ amb IVA inclòs.            Per visualitzar el projecte premeu aquí.   Memòria Valorada “Creació de zona d’aparcament i pavimentació d’un tram de camí a Horta de Sant Joan”, redactada per l’arquitecte...

read more

SUBVENCIÓ PER LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) PER A L’ANUALITAT 2017

Posted by on des. 27, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) PER A L’ANUALITAT 2017

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat un ajut econòmic de 13.152,00€ per a la implementació de mesures recollides al Pla d’Acció Sostenible (PAES), concretament per a la millora de l’enllumenat de la Plaça de Sant Salvador i la Plaça de l’Església, segons convocatòria 2017.

read more

SUBVENCIÓ ATORGADA PER AL FINANÇAMENT DELS INTERESSOS DEL PRÈSTEC CONCERTAT AMB BBVA. ANUALITAT 2018

Posted by on des. 24, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ ATORGADA PER AL FINANÇAMENT DELS INTERESSOS DEL PRÈSTEC CONCERTAT AMB BBVA. ANUALITAT 2018

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 718,72€ per al finançament dels interessos del préstec concertat per l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan amb l’entitat BBVA per al programa de pagament a proveïdors (RD 4/2012) per a l’anualitat 2018.

read more

SUBVENCIÓ PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ESQUIROL CURS 2017-2018

Posted by on des. 24, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ESQUIROL CURS 2017-2018

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 12.250,00€ per a la Llar d’Infants Municipal l’Esquirol curs 2017-2018, a través del programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants i 1r cicle d’educació infantil de titularitat municipal.

read more

PLE EXTRAORDINARI DIA 19 DE DESEMBRE DE 2018

Posted by on des. 18, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2018, a les 21:30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 01. Aprovació, si s’escau, del Compte General 2017. Atentament, L’alcalde – Joaquim Ferràs Prats Horta de Sant Joan, 14 de desembre de 2018

read more

SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’ADQUISICIÓ MOBILIARI DE DIVERSOS EQUIPAMENTS D’INTERÈS CIUTADÀ

Posted by on des. 13, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’ADQUISICIÓ MOBILIARI DE DIVERSOS EQUIPAMENTS D’INTERÈS CIUTADÀ

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 5.000,00€ per l’adquisició de mobiliari de diversos equipaments d’interès ciutadà, segons convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens depenents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà per a l’anualitat 2018.

read more

SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI MUSEOGRÀFIC AL CONVENT DE SANT SALVADOR. ANUALITAT 2017

Posted by on des. 13, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI MUSEOGRÀFIC AL CONVENT DE SANT SALVADOR. ANUALITAT 2017

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat un ajut econòmic de 2.174,83€ per a la creació d’un espai museogràfic al Convent de Sant Salvador segons convocatòria 2017 per activitats d’interès ciutadà de caràcter singular extraordinari.

read more

SUBVENCIÓ PEXI 2017 PER ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC

Posted by on des. 4, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble, Noticies Horta de Sant Joan | 0 comments

SUBVENCIÓ PEXI 2017 PER ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC

La Diputació de Tarragona ens ha atorgat una subvenció de 7.815,32€ per l’adquisició d’ordinadors, escàner i llicències amb una despesa total de 8.226,67€ a través del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica segons convocatòria PEXI 2017.

read more

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 29 DE NOVEMBRE DE 2018

Posted by on nov. 29, 2018 in Notícies del Ajuntament, Notícies del Poble | 0 comments

Sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 29 de novembre de 2018, a les 21:30 hores, al saló de plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 1. Aprovació, si s’escau, de l’addenda al contracte de cessió definitiva-donació entre el Bisbat de Tortosa i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan. 2. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i els ajuntaments de la comarca que participen en el PO FEDER Catalunya 2014-2020 així com la inclusió i aprovació de...

read more